Radon


Měření radonu

Profesionální měření radonu

Součástí novodobého stavebního řízení je stanovení radonového indexu, které provádí naše realitní kancelář Proxima v.o.s., působící na území Českého Krumlova. Měření radonu, jež je nezbytné dle příslušné vyhlášky 307/2002 Sb., a které slouží jako součást projektové dokumentace pro stavební úřad.

Naše realitní kancelář Proxima v.o.s. využívá k měření radonu profesionální a kvalitní zařízení, prostřednictvím něhož jsou naměřeny odpovídající indexy. Ať už se jedná o byt v Českých Budějovicích nebo stavební parcelu.

Kdy provádět měření radonu?

Tuto službu vám provedeme nejenom ve výše zmíněném případě, tedy před výstavbou objektu, kdy je nutné provést měření radonu základových půd, ale i v několika dalších situacích.

  • Vlastníte-li kupříkladu pronájem v Českých Budějovicích, zrealizujeme vám měření radonu před samotnou rekonstrukcí bytu. Hodnoty, které jsou získávány během zhruba jednotýdenního měření.

  • Měření radonu lze aplikovat také na dokončené stavby, mezi něž patří rodinné domy nebo nové byty v Českém Krumlově.

Pakliže si zajistíte v rámci našich služeb kupříkladu pronájem bytu v Českých Budějovicích, bude vám měření radonu v interiéru provedeno nejpozději během dvou týdnů.

Pokud půjde o reality v podobě pozemků a stavebních parcel, realizujeme měření radonu v Kaplici a okolí v období jednoho týdne.

Výsledek měření radonu

Využijete-li naší realitní kancelář Proxima v.o.s., respektive službu měření radonu, budou vám kromě samotné činnosti poskytnuty také konzultace a poradenská výpomoc pro všechny typy realit.

Výsledkem měření radonu v Českých Budějovicích bude protiradonový projekt opatřený vším potřebným, který lze předložit odpovídajícímu stavebnímu úřadu.